Lentopallokin mukana Valmentaa kuin nainen -hankkeessa

21.12.2015

Palloilulajien valmennuksen kehittämishanke ’Valmentaa kuin nainen’ on jälleen laajentunut, kun lentopallo on marraskuusta lähtien tullut mukaan hankkeen toimiin.

Mukana on nyt yhdeksän palloilulajien liittoa – jalkapallo, ringette, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, käsipallo, lentopallo ja salibandy – sekä vammaisurheilun palloilulajit. Hankkeen vetovastuussa on Suomen Valmentajat ja taustayhteisöinä lajien lisäksi Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ja Valo. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkeen keskeinen rahoittaja.

Hankkeen avulla pyritään saamaan naispelaajien osaaminen kunkin lajin hyödyksi ja tavoitteena on saada naispelaajia ottamaan vastuuta valmentamisesta omassa lajissaan. Tavoitteena on lisäksi saada naisia osallistumaan aktiivisemmin muihinkin seura- ja liittotason kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Valmentaa kuin nainen -hankkeen ensimmäinen hankekausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Ensimmäisellä hankekaudella on luotu toimintatapoja, joiden avulla palloilulajeissa pyritään saamaan entiset naisurheilijat takaisin urheilun piiriin (esim. verkostoitumistapaamiset ja aktiivinen kysyminen) ja nykyiset pelaajat jatkamaan lajeissaan myös uransa päättymisen jälkeen (esim. Urheilijasta valmentajaksi -koulutus ja mentorointi).

Hanke on edennyt ensimmäisellä hankekaudella tavoitteidensa mukaan. Työ on kuitenkin vielä kesken. Hanke on koko ajan laajentunut lajikirjossaan ja hankekauden lopussa mukaan tulleet lajit aloittavat vasta toimenpiteitään. Lisäksi esimerkiksi seurakenttää ei ole tavoitettu vielä riittävästi ja sitä kautta helpotettu seurojen mahdollisuuksia rekrytoida uusia toimijoita toimintaansa.

Hankkeessa onkin haettu jatkorahoitusta ja linjattu tulevia toimia laajasti myös vuodelle 2016. Hyvän pohjan hankkeen onnistumiselle antaa mukana olevien tahojen aktiivinen osallistuminen. Hanke on alkanut syksyllä 2013 ja sen vaikutuksia seurataan kevääseen 2018 saakka.