Meidän urheilu turvaa seuratoiminnan elinvoimaisuuden – ollaan ihmisiä toisillemme!

27.9.2022

Jaana Tulla kuvaa Meidän urheilun blogissa kehitysprosessin hyötyjä koko urheiluyhteisölle.

Uskon vahvasti, että hyvin johdettu seura menestyy nyt ja turvallisesti. Mitä tuo sitten pitää sisällään? Vastuullinen ja ihmislähtöinen ote seura-arjessa tarkoittaa turvallista toimintaympäristöä, parempaa johtamista että yksilöt huomioivaa valmentamista. Kun nämä asiat huomioidaan seuran arjessa, rakennetaan tärkeitä tukipilareita seuratoiminnan menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Elämme parhaillaan monella tavalla erikoista aikaa. Niin globaalisti, yhteiskunnallisesti kuin myös yksilötasolla. Tunteemme turvallisuudesta on järkkynyt ja tuntuu kuin maailma ympärillämme siirtyisi jatkuvasti kriisistä toiseen ja me kaikki sen mukana. Uskon, että liikunta on urheilu voivat näyttää tässä ajassa voimansa tuottamalla meille kaikille hyvinvointia, positiivisia arjen rutiineja, omien rajojen turvallista tavoittelua, iloa, yhteisöllisyyttä ja ystävyyttä - myönteisiä tunteita - tunnevoimaa.

Jokaisen seuran on hyvä pysähtyä ja pohtia sitä, mitä turvallinen toimintaympäristö ja ihmislähtöinen toiminta juuri meidän seurallemme tarkoittaa. Millä tavalla voimme tätä edistää ja samalla lisätä mukana olevien ihmisten hyvinvointia? Mitkä ovat meidän erityiset kehityskohteemme? Seura-arjen kehittäminen voidaan aloittaa yksinkertaisuudessaan keskustelemalla ja jakamalla ajatuksia. Meidän tulee kohdata toisemme ja kuunnella toisiamme. Meidän tulee huomioida toistemme tarpeet. Jokaisen tulee voida olla oma itsensä, mutta samalla kuitenkin sitoutua yhteisiin toimintatapoihin, erityisesti, kun ne liittyvät siihen millaisia olemme toisillemme.

Valmennustilanteissa ja seura-arjen kohtaamisissa on tärkeää huomioida kukin yksilö omana itsenään. Lasten on todettu antavan keskimäärin 1-3 mahdollisuutta uudelle harrastukselle. Kolmen harjoituskerran on osoitettava, että toimintaan on syytä palata. Mikäli lapset palaavat harrastuksen pariin yhä uudelleen ja uudelleen, voimme todeta onnistuneemme. Tuolloin olemme onnistuneet sytyttämään liikunnan kipinän ja tämän keskiössä on usein valmentaja. Hänen roolinsa kipinän sytyttäjänä on kiistaton.

Kun opimme ymmärtämään, millä tavoin meidän tulee kehittyä, voimme ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Meidän urheilu -kehitysprosessi kannustaa koko urheiluyhteisöä ihmislähtöisempään toimintaan sekä ohjaa seuroja kohti turvallisempaa ja vastuullisempaa seura-arkea. Meidän urheilu on Suomen Valmentajien johtama vuorovaikutusprosessi urheiluyhteisön kanssa, jolla luodaan yhteistä ymmärrystä millaista urheilua ja valmennusta haluamme edistää Suomessa. Tässä työssä Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikkö ja Tähtiseura-ohjelma ovat vahvasti mukana. Meidän urheilun avulla opimme näkemään, kuulemaan ja kuuntelemaan. Opimme kohtaamaan toisemme ja ymmärtämään toisiamme. Tämä luo meidän urheilua.

Uskon inhimillisen ja ihmisläheisen otteen olevan seuroille merkittävä tulevaisuuden kilpailuetu. Kun seuran toiminta tunnistetaan ihmislähtöiseksi, läsnä olevaksi, innostavaksi ja kannustavaksi, palataan sinne todennäköisemmin uudelleen. Vanhemmat haluavat lastensa osallistuvan toimintaan, joka on laadultaan parasta mahdollista. Positiiviset kokemukset leviävät, sana kiirii ja toiminta kutsuu uusia harrastajia ja myös vapaaehtoisia mukaan.

Meidän urheilu on konkreettinen ratkaisu seuratoiminnan jatkuvuuden tukemiseksi ja sillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Tarkoituksena on vauhdittaa käynnissä olevaa toiminta- ja valmennuskulttuurin muutosta kohti ihmislähtöisempää toimintatapaa. Urheiluseuratoiminta on Suomen suurin kansanliike, joka koskettaa yli 1,8 miljoonaa ihmistä. Toivon, että Meidän urheilusta tulee toimintatapa yhteiseen kansanliikkeeseemme. Meistä jokainen voimme edistää tätä toimintatavallista muutosta kentillä, saleilla, halleissa, altaissa, lenkkipoluilla, metsissä ja toimistoissa.

Haluan haastaa jokaisen seuran tutustumaan Meidän urheiluun, sillä tämän yhteisen kehitysprosessin avulla jokaisen seuran on mahdollista rakentaa toiminnastaan entistä ihmislähtöisempää, turvallisempaa ja vuorovaikutteisempaa. Otetaan nämä askeleet yhdessä ja ollaan ihmisiä toisillemme. Kannustavasta ilmapiiristä voimme saada arkeemme energiaa, joka edesauttaa hyvinvointiamme kokonaisvaltaisesti.

Jaana Tulla
Seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja, Suomen Olympiakomitea

Jaana Tulla kuuluu Meidän urheilu -kehitysprosessin ohjausryhmään

Kuva: Askel Sports / Kimi Jaakkola